• ESG risku
    pārvaldība

    II Risku pārvaldības konference
    2021 / 12 / 02

    Attālināti

Uzņēmējdarbības vidē palielinās atbildīga biznesa kultūra, uzņēmēji vairāk domā par biznesa ilgtspēju, efektivitāti un izaugsmi. Citu uzņēmumu krīzes un korporatīvie strīdi liek pārskatīt principus, kādā tiek pieņemti stratēģiski lēmumi, kāda ir uzņēmuma ietekme uz vidi, darbiniekiem un sabiedrību, kā tiek pārvaldīti būtiskākie riski, kādu informāciju uzņēmumi publisko par savu darbību. Tad, kad palielinās “spiediens” no investoriem un bankām, no politikas veidotājiem un uzņēmuma iesaistītajām pusēm, ir jāmeklē efektīva pieeja, kā vadīt pārmaiņas. Šo pārmaiņu pamatā aktualizējas riski un iespējas, kas izriet no vides, sociāliem un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspektiem. Tāpēc otrajā Risku pārvaldības konferencē plānots pievērst uzmanību tieši ilgtspējas jeb ESG risku pārvaldībai Latvijas uzņēmumos.

Veselīga līdzsvara rašana starp iespējām, kas ir tirgū, un risku, ar ko saistīta šo iespēju uzņemšanās, ir bijusi uzņēmēju ikdiena vienmēr. Tāpat vienmēr ir bijuši ārēji riski, kuri nav uzņēmuma paša kontrolē, taču tiem var sekmīgi sagatavoties. ESG riski ir nosacīti jauna dimensija uzņēmējdarbībā, jo liek domāt daudz plašāk nekā esam ieraduši – par jomām, kuras tradicionāli nav bijušas daudzu uzņēmēju dienaskārtībā. Tomēr klimata pārmaiņas un dabas untumi, dažādu sabiedrības grupu diskriminācija vai, gluži pretēji, iekļaušana, caurspīdīga vai mazāk caurspīdīga uzņēmuma un tā atsevišķu procesu pārvaldība var radīt gan riskus uzņēmuma darbībai, gan arī – unikālas iespējas jaunu tehnoloģiju attīstīšanai, jaunu klientu vai darbinieku grupu piesaistei, paredzamāku iekšējo procesu vadībai un citiem uzlabojumiem.

Ikgadējo Risku pārvaldības konferenču mērķis ir veicināt risku pārvaldības praksi Latvijas uzņēmumos, daloties praktiskā pieredzē par risku pārvaldības sistēmas izveidi, risku identificēšanu, novērtēšanu un vadīšanu. Riski ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Pilnīga izvairīšanās no tiem nav iespējama, tādēļ atbilstoša risku pārvaldība kļūst arvien aktuālāks uzņēmumu vadības dienaskārtības jautājums.

programma

10:00

10:00

Konferences atklāšana

Andris Grafs, BICG, viceprezidents, vadītājs Latvijā

10:10

10:10

I daļa

ESG risku pārvaldības konteksts

Māris Vainovskis

Māris Vainovskis

Vecākais partneris, Eversheds Sutherland Bitāns

Ko sagaidīt no ESG normatīvā regulējuma: prasības, risku vadība un labā prakse

Ieva Kustova

Ieva Kustova

ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, KPMG Baltics AS

Kas ir ESG riski un kā tos vadīt?  

Ieva Vīgante

Ieva Vīgante

Uzņēmumu segmenta vadītāja, Swedbank Baltija
Lauris Mencis

Lauris Mencis

Uzņēmumu pārvaldes vadītājs, Swedbank Latvija

Kāpēc un kā mainīsies Swedbank skatījums uz uzņēmumu kredītspēju nākamajos gados? Nozaru un uzņēmumu ESG risku novērtējums

Jautājumi un atbildes

11:10

11:10

II daļa

ESG risku pārvaldības pieredzes stāsti

Ina Bērziņa-Veita

Ina Bērziņa-Veita

SIA Salaspils Siltums valdes locekle

SIA Salaspils Siltums  pieredzes stāsts

Uldis Bariss

Uldis Bariss

AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs

AS Conexus Baltic Grid pieredzes stāsts

Gatis Zēmanis

Gatis Zēmanis

Kalve Coffee līdzdibinātājs un uzņēmuma vadītājs

SIA Kalve Coffee pieredzes stāsts

Jautājumi un atbildes

12:10

12:10

Pauze

12:20

12:20

III daļa

Paneļdiskusija

Adriāna Kauliņa

Adriāna Kauliņa

Ilgtspējas attīstības vadītāja, Swedbank Latvija
Anrī Leimanis

Anrī Leimanis

Latvijas pasts, RB Rail un LMT padomes loceklis
Ieva Kustova

Ieva Kustova

ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, KPMG Baltics AS
Māris Vainovskis

Māris Vainovskis

Vecākais partneris, Eversheds Sutherland Bitāns
Roberts Samtiņš

Roberts Samtiņš

"AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs

Jautājumi un atbildes

13:50-14:00

13:50-14:00

Kopsavilkums

Moderators:

Andris Grafs, BICG, viceprezidents, vadītājs Latvijā

REFERENTI

Ieva Kustova

ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja, KPMG Baltics AS

Ieva Vīgante

Uzņēmumu segmenta vadītāja, Swedbank Baltija

Lauris Mencis

Uzņēmumu pārvaldes vadītājs, Swedbank Latvija

Adriāna Kauliņa

Ilgtspējas attīstības vadītāja, Swedbank Latvija

Māris Vainovskis

Vecākais partneris, Eversheds Sutherland Bitāns

Gatis Zēmanis

Kalve Coffee līdzdibinātājs un uzņēmuma vadītājs

Roberts Samtiņš

“AJ Power” uzņēmumu grupas vadītājs

Andris Grafs

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā

Ina Bērziņa-Veita

SIA Salaspils Siltums valdes locekle

Uldis Bariss

AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs

Anrī Leimanis

VAS Latvijas Pasts, AS RB Rail, SIA Latvijas Mobilais Telefons padomes loceklis

BICG

Ieva Kustova ir ESG un ilgtspējas pakalpojumu vadītāja KPMG Latvijas birojā, konsultē Latvijas lielās kapitālsabiedrības to ilgtspējīgas attīstības, ilgtspējas ziņojumu izstrādes un korporatīvās pārvaldības pilnveides jautājumos. ESG jomu uzskata par īpaši daudzšķautņainu un tādēļ aizraujošu, jo šeit bieži neder ierastās uzņēmējdarbības vadības atbildes. Ieva piedalās KPMG izveidota Ziemeļvalstu ESG konsultantu tīkla darbībā, tādējādi gūstot ieskatu Skandināvijas valstu pieejā ilgtspējas jautājumiem.

Ieva Vīgante Swedbank Latvijā vadījusi gan Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļu, gan Uzņēmumu pārvaldi un bijusi Swedbank Latvija valdes locekle, pagājušā gada septembrī pievienojās Baltijas vadības komandai. Ieva Vīgante maģistra grādu ieguvusi gan Latvijas Universitātē, gan RTU Rīgas Biznesa skolas EMBA programmā. Ievai Vīgantei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze Swedbank.

Lauris Mencis Swedbank vadījis gan starptautisko, gan mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas, vēlāk kļuvis par Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāju. Līdz ar kļūšanu par Uzņēmumu pārvaldes vadītāju pagājušā gada septembrī, Lauris Mencis pievienojies arī Swedbank Latvija vadības komandai un pilda arī Swedbank Latvija valdes locekļa pienākumus.  Lauris Mencis izglītību ieguvis Rīgas Ekonomikas augstskolā ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, savukārt maģistra grādu ieguvis biznesa administrācijā. Darbam Swedbank Lauris Mencis pievienojās pirms teju 20 gadiem.

Adriāna Kauliņa īsteno Swedbank organizācijas ESG jeb ilgtspējas stratēģiju Latvijā. Ilgtspējas podkāsta “Tērējam gudri” veidotāja, ilgtspējas rokasgrāmatas uzņēmējiem “Soli pa solim ilgtspējas virzienā” sastādītāja. Ekspertīze uzņēmuma ilgtspējas jautājumos gūta, praktiski ar tiem darbojoties Swedbank kopš 2014.gada un papildinot zināšanas University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Adriāna Kauliņa izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē biznesa vadības jomā, savukārt maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa skolas MBA programmā.

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns Korporatīvo un komerctiesību prakses grupas un Banku un finanšu tiesību prakses grupas vadītājs. Viņam ir 20 gadu aktīvas prakses pieredze komercsabiedrību korporatīvās pārvaldības un darbības atbilstības nodrošināšanas jautājumu risināšanā. Māris ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes, restrukturizācijas un reorganizācijas darījumos valstī. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības un pašvaldību veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Investīciju drošības un aizsardzības darba grupu.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns Korporatīvo un komerctiesību prakses grupas un Banku un finanšu tiesību prakses grupas vadītājs. Viņam ir 20 gadu aktīvas prakses pieredze komercsabiedrību korporatīvās pārvaldības un darbības atbilstības nodrošināšanas jautājumu risināšanā. Māris ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes, restrukturizācijas un reorganizācijas darījumos valstī. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības un pašvaldību veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Investīciju drošības un aizsardzības darba grupu.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Adriāna Kauliņa īsteno Swedbank organizācijas ESG jeb ilgtspējas stratēģiju Latvijā. Ilgtspējas podkāsta “Tērējam gudri” veidotāja, ilgtspējas rokasgrāmatas uzņēmējiem “Soli pa solim ilgtspējas virzienā” sastādītāja. Ekspertīze uzņēmuma ilgtspējas jautājumos gūta, praktiski ar tiem darbojoties Swedbank kopš 2014.gada un papildinot zināšanas University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Adriāna Kauliņa izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē biznesa vadības jomā, savukārt maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa skolas MBA programmā.

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns Korporatīvo un komerctiesību prakses grupas un Banku un finanšu tiesību prakses grupas vadītājs. Viņam ir 20 gadu aktīvas prakses pieredze komercsabiedrību korporatīvās pārvaldības un darbības atbilstības nodrošināšanas jautājumu risināšanā. Māris ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes, restrukturizācijas un reorganizācijas darījumos valstī. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības un pašvaldību veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Investīciju drošības un aizsardzības darba grupu.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Lauris Mencis Swedbank vadījis gan starptautisko, gan mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas, vēlāk kļuvis par Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāju. Līdz ar kļūšanu par Uzņēmumu pārvaldes vadītāju pagājušā gada septembrī, Lauris Mencis pievienojies arī Swedbank Latvija vadības komandai un pilda arī Swedbank Latvija valdes locekļa pienākumus.  Lauris Mencis izglītību ieguvis Rīgas Ekonomikas augstskolā ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, savukārt maģistra grādu ieguvis biznesa administrācijā. Darbam Swedbank Lauris Mencis pievienojās pirms teju 20 gadiem.

Adriāna Kauliņa īsteno Swedbank organizācijas ESG jeb ilgtspējas stratēģiju Latvijā. Ilgtspējas podkāsta “Tērējam gudri” veidotāja, ilgtspējas rokasgrāmatas uzņēmējiem “Soli pa solim ilgtspējas virzienā” sastādītāja. Ekspertīze uzņēmuma ilgtspējas jautājumos gūta, praktiski ar tiem darbojoties Swedbank kopš 2014.gada un papildinot zināšanas University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Adriāna Kauliņa izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē biznesa vadības jomā, savukārt maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa skolas MBA programmā.

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns Korporatīvo un komerctiesību prakses grupas un Banku un finanšu tiesību prakses grupas vadītājs. Viņam ir 20 gadu aktīvas prakses pieredze komercsabiedrību korporatīvās pārvaldības un darbības atbilstības nodrošināšanas jautājumu risināšanā. Māris ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes, restrukturizācijas un reorganizācijas darījumos valstī. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības un pašvaldību veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Investīciju drošības un aizsardzības darba grupu.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.

Ieva Vīgante Swedbank Latvijā vadījusi gan Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļu, gan Uzņēmumu pārvaldi un bijusi Swedbank Latvija valdes locekle, pagājušā gada septembrī pievienojās Baltijas vadības komandai. Ieva Vīgante maģistra grādu ieguvusi gan Latvijas Universitātē, gan RTU Rīgas Biznesa skolas EMBA programmā. Ievai Vīgantei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze Swedbank.

Lauris Mencis Swedbank vadījis gan starptautisko, gan mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas, vēlāk kļuvis par Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītāju. Līdz ar kļūšanu par Uzņēmumu pārvaldes vadītāju pagājušā gada septembrī, Lauris Mencis pievienojies arī Swedbank Latvija vadības komandai un pilda arī Swedbank Latvija valdes locekļa pienākumus.  Lauris Mencis izglītību ieguvis Rīgas Ekonomikas augstskolā ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, savukārt maģistra grādu ieguvis biznesa administrācijā. Darbam Swedbank Lauris Mencis pievienojās pirms teju 20 gadiem.

Adriāna Kauliņa īsteno Swedbank organizācijas ESG jeb ilgtspējas stratēģiju Latvijā. Ilgtspējas podkāsta “Tērējam gudri” veidotāja, ilgtspējas rokasgrāmatas uzņēmējiem “Soli pa solim ilgtspējas virzienā” sastādītāja. Ekspertīze uzņēmuma ilgtspējas jautājumos gūta, praktiski ar tiem darbojoties Swedbank kopš 2014.gada un papildinot zināšanas University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Adriāna Kauliņa izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē biznesa vadības jomā, savukārt maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa skolas MBA programmā.

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns Korporatīvo un komerctiesību prakses grupas un Banku un finanšu tiesību prakses grupas vadītājs. Viņam ir 20 gadu aktīvas prakses pieredze komercsabiedrību korporatīvās pārvaldības un darbības atbilstības nodrošināšanas jautājumu risināšanā. Māris ir bijis iesaistīts vairāk nekā 300 lielākajos un sarežģītākajos uzņēmumu iegādes, restrukturizācijas un reorganizācijas darījumos valstī. Viņš aktīvi iesaistās vairākās Latvijas valdības un pašvaldību veidotās darba grupās, kā arī ir aktīvs Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedrs, kur viņš vada Investīciju drošības un aizsardzības darba grupu.

Gatis Zēmanis

Ēdināšanas industrijā darbojas vairāk par 15 gadiem, un ir veiksmīgi vadījis un konsultējis vairākus konceptus – bārus, restorānus, kafejnīcas, degvielas uzpildes staciju tīklus, alus darītavas un citus. Kafijas nozare ir bijusi viņa pamata darbības lauks pēdējos 10 gadus, kuru laikā viņš ieguvis nepieciešamo tirgus pieredzi, lai veiksmīgi rūpētos par procesu kvalitāti KALVE Coffee. Pateicoties viņa līdera prasmei un pieredzei, KALVE Coffee ir finansiāli un emocionāli veiksmīgs, kā arī ilgtspējīgs uzņēmums jau no pirmās dienas.

Roberts Samtiņš

Viens no Latvijā lielākās privātās enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” dibinātājiem, kā arī šobrīd ir atbildīgs par tās vadību. Specializējas uzņēmuma biznesa attīstībā un jaunu enerģētikas pakalpojumu izstrādē. Vairāk nekā 10 gadu pieredze enerģētikas nozarē. Enerģētikas un aprites ekonomikas projektu izvērtēšana, realizācija un vadība. Enerģētikas tirgus pārzināšana un dziļa izpratne par enerģētikas un aprites ekonomikas jomu.

Andris Grafs ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā. Andris Grafs ir līdzautors jaunajam Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, kā arī Rīgas domei piederošo uzņēmumu pārvaldības kārtībai. Andris Grafs ir valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformu koncepcijas, kā arī ar valsts uzņēmumu pārvaldību saistīto tiesību aktu līdzautors. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības prakses novērtējumu lielos uzņēmumos Baltijas valstīs, kā arī vada Latvijas uzņēmumu padomes locekļu kluba sarunas par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Ina Bērziņa-Veita

Siltumapgādes nozarē Ina Bērziņa-Veita darbojas kopš 2000.gada, kopumā enerģētikā darbojas no 1994.gada. Šobrīd ir SIA Salaspils Siltums valdes locekle. Vadot uzņēmumu, kurā ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tas izveidots par energoefektīvu, patērētājiem, dabai un videi draudzīgu uzņēmumu.

Ina Bērziņa-Veita kopš 2016.gada ir LSUA (Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas) prezidente. Iepriekš daudzus gadus ir bijusi aktīva LSUA padomes locekle, piedaloties nozares likumdošanas, normatīvo aktu un enerģētikas plānošanas dokumentu priekšlikumu izstrādē, sekmējot siltumapgādes attīstību Latvijā.

Uldis Bariss ir Conexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs kopš 2020.gada. Conexus ir Latvijas vienotais gāzes pārvades un krātuves operators, kas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu. Uldim Barisam ir 18 gadu pieredze elektroenerģijas nozarē, tai skaitā strādājot par AS ”Latvenergo” komercdirektoru un valdes locekli. Viņš ir ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē, EMBA Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.

Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 24 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos un 13 gadus vadīja AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Anrī Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā, turpina darbu doktorantūrā pie pētījuma par globālu Mākslīgā Intelekta regulējumu. Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls padomes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.